Nomeo, logo existo – Nombro, luego existo

 

muliersapienssapiens librob

Que o idioma ten a capacidade de influir na sociedade e que esta mesma condiciona a lingua é algo que non tódalas persoas parecen ter claro, chegando así a idea contraria a formar parte dos prexuízos que frean un proceso de desmasculinización da mesma e polo tanto tamén dxs propixs falantes. Respecto a isto tamén podemos extrapolar a excepcional importancia da palabra como ente semiótico e polo tanto de aquilo que define e daquilo que esconde, xa que en certa maneira a existencia dun, dunha mesmx ou de calquera abstracción faise real a través dela . A palabra así aparece como unha capacidade que ben nos describe como especie… Máis parece que xusto o termo utilizado para este fin nega as ideas anteriormente expostas…

Que el idioma tiene la capacidad de influir en la sociedad y que esta misma condiciona la lengua es algo que no todas las personas parecen tener claro, llegando así la idea contraria a formar parte de los prejuícios que frenan un proceso de desmasculinización de la misma y por tanto de lxs propixs hablantes. Respecto a esto también se puede extrapolaa la excepcional importancia de la palabra como ente semiótico y por lo tanto de aquello que define y de aquello que esconde, ya que en cierta manera la existencia de unx mismx o de cualquier abstracción se hace real a través de ella. La palabra así aparece como una capacidad que bien nos describe como especie…pero parece que justo el término utilizado para este fin niega las ideas anteriormente expuestas…

Homo Sapiens Sapiens

O termo homo en latín é utilizado tanto para referirse a home como a ser humano( ocorrendo así en multitude de idiomas, galego e castelán inclusives) nos cales o home sólo por selo sempre está identificado no termo e unicamente é a muller a que debe apreciar segundo contexto se está incluida ou non. Hai persoas que defenden o uso do masculino para anglobar a ambos sexos por unha cuestión que entenden suxeita á “economía da linguaxe”, pero esta linguaxe é rica, concreta e amplía tanto en definicións como en usos e ó dotar o xénero masculino de ambigüedade sólo se consegue invisibilizar á muller e por outra fixar no pensamento, na lingua e na sociedade un ideal masculino como falso neutro que tildarei directamente de chapuza misóxina.

El término en latín utilizado tanto para referirse a hombre como a ser humano (ocurriendo así en multitud de idiomas ,galego y castellano inclusives) en los cuales el hombre sólo por serlo siempre está identificado en el término y es unicamente la mujer quién debe apreciar según el contexto si está incluída o no. Hay personas que defienden el uso del masculino para englobar a ambos sexos por una cuestión que entienden sujeta a la ” economía del lenguaje” pero este lenguaje es rico, concreto y amplio tanto en definiciones como en usor y al dotar al masculino de ambigüedad sólo se consigue invisibilizar a la mujer y por otro fijar en el pensamiento, en la lengua y en la sociedad un ideal masculino como falso neutro que tildaré directamente de chapuza misógina.

Mulier Sapiens Sapiens

O lema feminista para esta camiseta ( muller doblemente sabia), xa que ata o día presente seguimos sen ser parte da definición de especie , nace como reivindicación e xogo reflexivo para obter un idioma que integre e respete por partes iguais a mulleres e a homes.

El lema para esta camiseta ( mujer doblemente sabia) , ya que hasta el día de presente seguimos sin ser parte de la definición de especie, nace como revindicación y juego de reflexión para obterner un idioma que integre y respete por partes iguales a mujeres y a hombre.

muliersapienssapiensfeminismo

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s